وکیل

درخواست وکیل درخواست داور ارزیابی پرونده تنظیم اوراق قضایی

وکالت

وکالتاز دیرباز، مردم جامعه برای دفاع یا طرح دعاوی خویش به وکیل مراجعه می‌کردند تا طرح و دفاع از دعوای خویش را به وکیل متخصص و با تجربه سپرده و به احقاق حق خویش اطمینان بیشتر داشته باشند.

وکیل با استفاده از سواد و علم حقوقی و با بهره‌گرفتن از تجربه و سابقۀ کاری خویش، بهترین راهکار را که بیشترین منافعِ موکلش را تـأمین می‌کرد برای او در پیش می‌گرفت.
وکالت دادن به وکیلی باتجربه برای طرح و اقامۀ دعوا یا دفاع در برابر دعوایی که علیه ما طرح شده است کاری مناسب است.

زمانی اهمیت این موضوع آشکار می‌شود که بدانیم اقامۀ دعوا حقی است که به هر شخص برای یک موضوع و در برابر اشخاص مشخص، فقط یک بار داده می‌شود.
به عبارت دیگر، ما برای خواستۀ مشخصی مانند «اثبات مالکیت» به طرفیت شخصی به نام «علی رضایی» فقط یک بار حق اقامۀ دعوا داریم و حکم صادره در این دادرسی، چه به نفع ما باشد یا به ضرر ما، دیگر حق طرح دعوای مجدد با خواستۀ «اثبات مالکیت» علیه آقای علی رضایی را نداریم.

از این‌رو، می‌گویند احکام دادگاه‌ها اعتبار امر مختومه دارد. لذا دقت در طرح و اقامۀ دعوای درست یا دفاعِ صحیح در دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است.

چرا باید وکیل داشته باشیم؟

وکالت دادن به وکیل به‌عنوان متخصص حقوقی همچون مراجعه به مهندس راه‌و‌ساختمان برای ساخت بنا است. ما برای ساخت هر بنا و سازه‌ای مطابق قوانین، باید برای کشیدن نقشه و نظارت بر ساخت بنا به مهندسین مراجعه کنیم.

ساخت سازه و بنا بدون تخصص مهندس، منجر به سازه‌ای آسیب‌پذیر، لغزنده و غیرمطمئن خواهد شد. طرح و اقامۀ دعوا یا دفاع از دعاوی نیز بدون متخصصین حقوقی که وکلا هستند، کاری بی‌نتیجه یا با نتیجۀ اتفاقی و تصادفی است.
وکیل به‌عنوان مهندس پروندۀ حقوقی، نقشۀ اولیۀ طرح یا دفاع از دعوا را کشیده و در ادامه و در طول رسیدگی به دعوا بر آن نظارت مستقیم دارد تا اقدامات لازم برای احقاق حق موکلش انجام شود.

بنابراین کار وکیل با نقشه‌‌کشیدن برای دعوا یا دفاع تمام نمی‌شود، بلکه در تمام طول دادرسی باید مراقب باشد حق تضییع‌شدۀ موکلش به وی برگردد.
«سیدوک» عرصه‌ای فراهم کرده است تا شما بتوانید در لحظه و آنلاین در آن درخواست وکالت ثبت کنید تا وکلایی که در همان لحظه امکان ارائۀ خدمات حقوقی دارند برای ارائۀ خدمات مشاوره و وکالت به شما اعلام آمادگی کنند.

حق الوکاله‌ها، شفاف و مناسب تعیین شده و دخالت افراد غیروکیل در «سیدوک» حذف شده است. درخواست‌های وکالت فقط به وکلای دارای پروانۀ وکالت ارجاع می‌شود. صلاحیت تمام وکلا توسط مراجع رسمی تائید شده است. در این سامانه پس از ثبت درخواست وکلایی که امکان وکالت در موضوع مورد درخواست را دارند به متقاضی اعلام

آمادگی می‌کنند و در نهایت درخواست‌کننده است که یکی از وکلا را انتخاب کرده و با ارائۀ خدمات وکالت در شرایط و محلی که برای موکل با سهولت بیشتری همراه است با او همراه می شود.

فهرست