تنظیم اوراق قضایی

سامانه یکپارچه داوری، وکالت و کارشناسی (سیدوک) برای تنظیم انواع اوراق قضایی همراه شماست و این خدمات را از طریق وکلای پایه‌یک و باتجربه در اختیارتان قرار می‌دهد.

چنانچه در زمینه تنظیم شکوائیه، قرارداد، لایحه حقوقی، لایحه کیفری، دادخواست حقوقی و اظهارنامه حقوقی تقاضای دریافت خدمات دارید، می‌توانید اپلیکیشن سیدوک را نصب کنید یا با تکمیل فرم زیر و انتخاب خدمت موردنظرتان، منتظر تماس سیدوک در سریع‌ترین زمان باشید.

تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی بر اساس نیاز شما، مدارک پرونده و دعوای مطرح شده خواهد بود.

اوراق قضایی

واخواهی

اوراق قضایی

دادگاه تجدید نظر

اوراق قضایی

تجدید نظر اداره کار

اوراق قضایی

فرجام خواهی

اوراق قضایی

درخواست تجدیدنظر

اوراق قضایی

بدوی دیوان عدالت

اوراق قضایی

شکواییه

اوراق قضایی

دیوان عدالت اداری

اوراق قضایی

بدوی اداره کار

فهرست