پیشنهاد طرح

مدیریت سیدوک پذیرای طرح ها و ایده های شما عزیزان با مدیریت خودتان در صورت تایید و تصویب طرح است. اگر شما ایده‌ای خلاقانه و عملیاتی در زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت ما دارید می‌توانید آن را در دبیرخانه سیدوک ثبت نمایید و منتظر دعوت برای دفاع از آن باشید. چنانچه طرح شما در کمیته تخصصی به تایید برسد، خودتان می‌توانید مدیریتش را عهده‌دار شوید و تا مدت‌ها (بر اساس توافق قبلی) در سود حاصل از ایده‌تان سهیم باشید.
ما می‌کوشیم تا با تفکراتی نو و گفتمانی موثر، یادی نیک از عملکردمان در ذهن جامعه به یادگار بگذاریم. در صورت تمایل به ارائه و معرفی طرح، می توانید از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر با سیدوک در ارتباط باشید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    فهرست